Aktualizovaná tabuľka žiačky k 5.5.2017...

05.05.2017 14:53

Tabuľka REGMA 2016-2017 aktualizovaná 5.5.2017.xlsx (12016)

Mladšie žiačky budú doplnené neskôr.