Ďalšie chuťovky z plážovky...

10.07.2018 21:38

Z pridaných fotiek vidno ako bojovali naše dievčatá !

Autormi fotiek sú Marek Findrik, Peter Jesenský, Ľubo Dobosy a autor.