Dorastenky "víťazne"...

02.10.2016 20:29

Žiaľ prvého domáceho zápasu našich mladších dorasteniek sme sa nedočkali. Partizánske vo štvrtok ráno

oznámilo, že nepricestuje. Je pravdepodobné, že nám riadiaci orgán SZH prizná 2 body za víťaztvo 10:0.

Je to škoda, pretože po vydarenej letnej príprave a úspešnej účasti na turnajoch sme zrazu herne zastali.

Najbližší zápas hrajú dorastenky za dva týždne vo Vranove. Pravdepodobne už v piatok večer.