Košice hostia EYOF 2021...

22.10.2016 23:05

V bieloruskom Minsku včera rozohodli, že 23. - 31.júla 2021 budú hostiť Košice,

Európsky olympijský festival mládeže (EYOF). 

V 10 športoch : basketbal, volejbal, hádzaná, džudo, gymnastika, plávanie, tenis,

cyklistika, atletika, triatlon, súčasťou vyše 3000 športovcov z 50 krajín.