Opäť začíname trénovať...

Od pondelka 10.1.2022 začíname opäť trénovať podľa pokynov MZ.

Prípravka a mladšie žiačky môžu podľa veku, ostatné dievčatá len OP,

teda očkované, alebo po prekonaní do 180 dní.