Regionálny tréning...

23.10.2018 21:50

8 našich dorasteniek sa v utorok zúčastnilo 1.regionálneho tréningu v Michalovciach, 

pod vedením hlavného trénera RCH Michalovce Františka Urbana a hlavného trénera RCH Fernanda Guricha, 

za prítomnosti viceprezidenta Erno Kelecsenyiho.