Zmeny na SZH...

04.07.2016 17:28

Slovenský zväz hádzanej prichádza postupne s kvalitatívnymi zmenami na viacerých postoch.

Po doplnení vedenia zväzu skúseným hádzanárskym funkcionárom z Maďarska, p. Ernó Kelecsényim na pozícii

viceprezidenta, angažovali ďalšieho hádzanárskeho experta, tentoraz z Dánska.

Heine Ernst Jensen, 39 ročný tréner má skúsenosti s trénovaním klubu, mládeže a viedol aj reprezentáciu žien

Nemecka. Prichádza s cieľom viesť reprezentáciu kadetiek 17-ročných s účasťou na ME na budúci rok v Michalovciach.

Zároveň má pripraviť program pre rozvoj mládeže.