Vašková Alexandra

> 2007

> POST : 

> sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž starších žiačok