Vašková Alexandra

#48

> 2007

> POST : krídlo

> sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž starších žiačok