FHT Košice - Malacky/ Rohožník

> 1.dorastenecká liga

> 2.10.2021

> mladšie dorastenky :

> staršie dorastenky :