FHT Košice - Prešov / Vranov

> 1.dorastenecká liga

> 5. - 6.december 2020

> mladšie dorastenky :

> staršie dorastenky :