Majný Jozef

Majný Jozef

Fyzioterapeut a masér tímu

> 2018/ 2019 - tímy dorasteniek

> 2017/ 2018 - tímy dorasteniek a žiačok

> 2016 /2017 - tímy dorasteniek a žiačok

> 2015/ 2016 - tímy dorasteniek a žiačok