Košické športové leto s hádzanárkami FHT Košice 9.8.2024