Letná príprava 2.týždeň...

PONDELOK : 8.8. ...ŽKY 17-18 PAJO, DKY 18,30-19,30 LN,

UTOROK :      9.8. ...ŽKY a DKY 18-19 PARK,

STREDA :      10.8. ...ŽKY 17,30-18,30 LN, DKY 18,30-19,30 LN,

ŠTVRTOK :   11.8. ...ŽKY 17,30-18,30 LN, DKY 19-20 PAJO,

PIATOK :      12.8. ...ŽKY a DKY 9-10 PARK,