Patriková Nina

> 2009

#

> POST : 

> sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž starších žiačok