REŠTART

Na začiatku marca opäť reštartujeme naše pohybové aktivity.

Nezabudnite na cvičenia od svojich trénerov :)