Športové leto mesta Košice...

> PIATOK, 9.august 2024

> čas : 16,00 - 20,00 hod.

> Mestský park, Košice

> plocha Playko pri Mestskej plavárni