Túrocziová Sofia

> 2009

#41

> POST : krídlo

> sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž starších žiačok