Všetky súťaže sú prerušené !

SZH k 15.10.2020 prerušil všetky súťaže organizované SZH a KZH !