Zákaz všetkých športových súťaží....

Ďalšími usmernaniami z 24.3.2020 je do odvolania zakázané organizovanie 

športových súťaží do odvolania !

Zároveň je od 13.3.2020 zakázaná prevádzka všetkých telovýchovných a športových zariadení !