Zraz Regionálneho výberu Východ v Prešove...

Dnes sa v Prešove zišiel výber dievčat ročníka narodenia 2002/ 2003. Pod vedením trénera Milana Škopára absolvovali

hráčky z Prešova, Michaloviec a z FHT Košice testy pripravenosti a vyskúšali si hernú súčinnosť. V tomto roku sa ešte

stretnú na ďalších zrazoch a v decembri by ich mala čakať herná konfrontácia s ďalšími výbermi.