MLADŠIE ŽIAČKY

Andrejková Nina

#17 > 2009 > POST : spojka > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších a st.žiačok   
>

Dubovská Lea

#44 > 2010 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek  
>

Franková Karolína

#43 > 2010 > POST : krídlo > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípravky a ml.žiačky > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek  
>

Géczyová Nela

#32 > 2008 > POST : brankárka - spojka > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších a st.žiačokžiačok > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž mladších a st.žiačok > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek > sezóna 2017/ 2018 : Regionálna súťaž mladšie...
>

Kovalčíkova Lea

#41 > 2008 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml. a st.žiačok > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž ml.žiačky  
>

Kučmášová Kristína

#25 > 2010 > POST : spojka > sezóna 2018/2019 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok > sezóna 2019/2020 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok      
>

Lisiková Alžbeta

  #22 > 2008 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž ml. a st.žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml. a st.žiačok  
>

Lorencová Zoe

#37 > 2010 > POST :  > sezóna 2019/ 2020 Regionálna súťaž ml.žiačky a prípravky  
>

Lovašiová Tamara

#16 > 2009 > POST : brankárka > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž mladších žiačok a minihádzanej > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších a starších žiačok  
>

Pénzešová Petra

# > 2008 > POST : > sezóna 2020/2021 Regionálna súťaž mladších žiačok  
>

Sedlákova Natália

#45 > 2008 POST : spojka > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml. a st.žiačok > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž mladších a starších žiačok > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž prípraviek
>

Vargová Lea

  #47 > 2010 > POST : spojka > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2020/ 2021 : Regionlna súťaž ml.žiačok a prípraviek    
>