MLADŠIE ŽIAČKY

Dubovská Lea

#8 > 2010 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž mladších a starších žiačok > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž mladších a...
>

Franková Karolína

#43 > 2010 > POST : krídlo-pivot > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípravky a ml.žiačky > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž mladších a st.žiačok > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž ml. a st.žiačok  
>

Kučmášová Kristína

#25 > 2010 > POST : spojka - krídlo > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž mladších a starších žiačok > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž mladších a st.žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok > sezóna 2019/2020 : Regionálna súťaž prípraviek a...
>

Obšitníkova Viktória

# > 2010 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž mladších žiačok > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž mladších žiačok  
>

Vargová Lea

  #15 > 2010 > POST : spojka > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž mladších a starších žiačok > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž mladších a st.žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž ml.žiačok a...
>

Vatalová Vanda

#1 > 2010 > POST : brankárka > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž mladších žiačok > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž mladších žiačok      
>