sezóna 2020/ 2021

> súťaže boli pre Covid po októbri 2020, anulované
> I.Borsod Strandkézilabda Torna, Miskolc, 3.-4.7.2021
- kategória : ženy
- 4.miesto
> Turnaj v minihádzanej, Prešov, 26.6.2021
- kategória : 2010 a ml.
- 1.miesto
 
> vzhľadom k aktuálne situácii, koronavírusu COVOD-19 sme sa žiadneho turnaja 
 
k 31.12.2020 nezúčastnili