sezóna 2020/ 2021

> vzhľadom k aktuálne situácii, koronavírusu COVOD-19 sme sa žiadneho turnaja 
 
k 31.12.2020 nezúčastnili