MLADŠIE DORASTENKY

Boldižárova Katarína

#28 > 2001 > POST : pivot > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2014/ 2015 : Krajské majstrovstvá staršie žiačky > sezóna...

Čatlošová Sára

#37 > 2002 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2017/ 2017 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2014/ 2015 :...

Čonková Izabela

#26 > 2001 > POST : spojka > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2014/ 2015 : Krajské majstrovstvá staršie žiačky > sezóna...

Domaničová Veronika

#10 > 2001 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších a st.dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : 1.liga mladších dorasteniek    

Kelbelová Alexandra

#4 > 2001 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2017/ 2018 1.liga mladších a starších dorasteniek  

Kelbelová Kamila

#15 > 2002 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky a 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2014/ 2015 : Krajské...

Kundrátova Alexandra

#3 > 2001 > POST : spojka > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá starších žiačok a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2014/ 2015 : Krajské majstrovstvá staršie žiačky > sezóna...

Micová Zuzana

#17 > 2001 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2014/ 2015 : Krajské majstrovstvá staršie žiačky >...

Sýkorová Daniela

#38 > 2002 > POST : krídlo-pojka > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky > sezóna 2014/ 2015 : Krajské majstrovstvá mladšie žiačky...

Sýkorová Simona

#39 > 2002 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladšie dorastenky > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky > sezóna 2014/ 2015 : Krajské majstrovstvá mladšie žiačky...

Takáčová Sofia

#30 > 2002 > POST : spojka-pivot > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších a st.dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky a 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2014/ 2015 :...

Vargová Erika

#14 > 2001 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2014/ 2015 : Krajské majstrovstvá staršie žiačky >...
Záznamy: 1 - 12 zo 12