MLADŠIE DORASTENKY

Bibenová Barbora

#4 > 2002 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2018/ 2019 : 1.liga mladšie a st.dorastenky

Čatlošová Sára

#37 > 2002 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2018/ 2019 : 1.liga mladších a starších dorasteniek > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá...

Čontofalská Soňa

#50 > 2003 > POST : spojka > sezóna 2018/2019 : 1.liga ml.dorasteniek  

Dupkalová Barbora

#2 > 2003 > POST : spojka > sezóna 2018/2019 - 1.liga mladších a starších dorasteniek

Fotulová Lujza

#27 > 2003 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2018/ 2019 - 1.liga mladších a starších dorasteniek - členka širšieho kádra reprezentácie kadetiek Slovenska > sezóna 2017/ 2018 : Regionálne majstrovstvá-staršie žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek - 2.najlepšia strelkyňa 1.ligy...

Franková Viktória

#5 > 2003 > POST : krídlo > sezóna 2018/ 2019 - 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2017/ 2018 Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto > sezóna 2016/ 2017 Regionáne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto > sezóna 2015/ 2016 Regionálne majstrovstvá mladšie žiačky...

Kopiľáková Juliana

#9 > 2002 > POST : krídlo > sezóna 2018/ 2019 1.liga mladších a starších dorasteniek    

Mišková Eliška

#7 > 2003 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2018/ 2019 - 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2017/ 2018 Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a ml.dorastenky > sezóna 2016/ 2017 Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a ml.dorastenky > sezóna 2015/ 2016 Regionálne...

Papcunová Laura

#8 > 2003 > POST :: spojka > sezóna 2018/ 2019 - 1.liga mladšie dorastenky > sezóna 2017/ 2018 : Regionálna súťaž starších žiačok.3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek  

Štefanovová Sára

#23 > 2003 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2018/ 2019 - 1.liga mladších a starších dorasteniek > sezóna 2017/ 2018 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a 1.liga...

Takáčová Sofia

#30 > 2002 > POST : spojka > sezóna 2018/ 2019 : 1.liga mladších a starších dorasteniek > sezóna 2017/ 2018 : 1.liga mladších a st.dorasteniek > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá st.žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2015/ 2016 : Regionálne majstrovstvá...

Turcsányiová Timea

#20 > 2003 > POST : krídlo-spojka > 2018/ 2019 - 1.liga mladších a starších dorasteniek > 2017/ 2018 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorastenky - hráčka širšieho kádra reprezentácie predkadetiek Slovenska > 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá staršie...

Vargová Sofia

#29 > 2003 > POST : spojka-pivot > sezóna 2018/ 2019 - 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2017/ 2018 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorastenky > sezóna...

Vargovičová Katarína

#18 > 2003 > POST : spojka-pivot > sezóna 2018/ 2019 - 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2017/ 2018 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2016/ 2017 : Regionálne majstrovstvá staršie žiačky 3.miesto a 1.liga ml.dorastenky > sezóna...
Záznamy: 1 - 14 zo 14