MLADŠIE DORASTENKY

Foltínová Natália

# > 2007 > POST : spojka - krídlo > sezóna 2023/ 2024 : 1.liga mladšie dorastenky > sezóna 2022/ 2023 : 1.liga mladšie dorastenky  
>

Géczyová Nela

#32 > 2008 > POST : brankárka > sezóna 2023/ 2024 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž starších žiačok a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž starších žiačok a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2020/ 2021 : Krajská súťaž mladších a...
>

Kovalčíková Lea

#30 > 2008 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2023/ 2024 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž starších žiačok a 1.liga ml.dorasteniek > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž starších žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml. a st.žiačok > sezóna...
>

Lisiková Alžbeta

#7 > 2008 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2023/ 2024 : 1.liga mladšie dorastenky > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž staršie žiačky a 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž staršie žiačky a 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml. a...
>

Ondrejová Nina

#28 > 2008 POST : spojka-pivot > sezóna 2023/ 2024 : 1.liga mladšie dorastenky > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž st.žiačky a 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž staršie žiačky  
>

Pénzešová Petra

#10 > 2008 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2023/ 2024 : 1.liga mladšie dorastenky > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž st.žiačkya 1.liga ml.dorastenky > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž starších žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších žiačok
>

Šilerová Alexandra

> 2007 > POST : krídlo-spojka > sezóna 2023/ 2024 : 1.liga mladších dorasteniek > sezóna 2022/ 2023 : 1.liga mladších dorasteniek - DHC Plzeň > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž starších žiačok a mladších dorasteniek
>