Foxes - prípravka

Pustaiová Nina

> 2012 > POST :  > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž v minihádzanej
>

Solárová Alžbeta

# > 2013 > POST : > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž v minihádzanej > sezóna 2020/2021 : Regionálna súťaž prípraviek
>

Suchánková Libuša

> 2012 > POST : > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž v minihádzanej > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž...
>