Foxes - prípravka

Dorová Viktória

> 2014 # > POST :  > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž v minihádzanej > sezóna 2023/ 2024 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok  
>

Dubovská Lujza

> 2013 # > POST :  > sezóna 2023/ 2024 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž v minihádzanej  
>

Hvizdákova Ami

> 2013 #12 > POST : > sezóna 2023/ 2024 : Krajská súťaž mladších žiačok
>

Lučkayová Olívia

> 2014 > POST : > sezóna 2023/ 2024 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok  
>

Diana Lukáčová

> 2013 # > POST : > sezóna 2023/ 2024 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok  
>

Maštalírová Ella

> 2014 > POST : > sezóna 2023/ 2024 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž v minihádzanej > sezóna 2021/2022 : Krajská súťaž v minihádzanej  
>

Solárová Alžbeta

# > 2013 > POST : > sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž v minihádzanej a ml.žiačok > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž v minihádzanej > sezóna 2020/2021 : Regionálna súťaž prípraviek
>