Foxes - prípravka

Lučanská Sofia

# > 2011 > POST : > sezóna : 2021/ 2022 : Krajská súťaž prípraviek a mladších žiačok
>

Rendošová Alexandra

> 2014 > POST :  > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípraviek  
>

Solárová Alžbeta

# > 2013 > POST : > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2020/2021 : Regionálna súťaž prípraviek
>

Suchánková Libuša

> 2012 > POST : > sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž prípraviek   
>

Šimková Emma

# 2011 POST :  > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž prípraviek a mladších žiačok  
>

Vozňuk Nikola

# 2013 > sezóna 2021/ 2022 : Krajská súťaž prípraviek  
>