Foxes - prípravka

Dubovská Lea

# 44 > 2010 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek
>

Franková Karolína

# 43 > 2010 > POST : krídlo > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2017/2018 : Regionálna súťaž ml.žiačok a...
>

Kučmášová Kristína

# 25 > 2010 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípraviek a mladších žiačok > sezóna 2018/ 2019 : Regionána súťaž prípraviek a mladších žiačok    
>

Lorencová Zoe

> 2010 > POST : brankárka > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž prípraviek v minihádzanej > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípraviek a mladších žiačok    
>

Suchánková Libuša

> 2012 > POST : > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž prípraviek > sezóna 2018/ 2019 : Regionálna súťaž prípraviek v minihádzanej  
>

Vargová Lea

# 47 > 2010 > POST : spojka-krídlo > sezóna 2017/ 2018 Regionálna súťaž ml.žiačok a prípraviek > sezóna 2018/ 2019 Regionálna súťaž prípraviek a ml.žiačok > sezóna 2019/ 2020 Regionálna súťaž prípraviek a mladších žiačok > sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž prípraviek a...
>