Dubovská Lea

#44

> 2010

> POST : krídlo-spojka

> sezóna 2019/ 2020 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek

> sezóna 2020/ 2021 : Regionálna súťaž mladších žiačok a prípraviek

> sezóna 2021/ 2022 : Regionálna súťaž mladších a st.žiačok