Boďová Sofia

> 2011

> #33

> POST : krídlo - spojka

> sezóna 2023/ 2024 : Krajská súťaž mladších a st.žiačok

> sezóna 2022/ 2023 : Krajská súťaž mladších žiačok