15.apríl Deň narcisov...

"Červené líšky" hádzanárky FHT Košice podporujú aktivitu Ligy proti rakovine,

a vyhlasujú, že aj oni sú #SomNarcis :)

Takže v piatok si nezabudnite kúpiť narcis ! My si ho určite kúpime !