15.apríl Deň narcisov...

14.04.2016 21:41

"Červené líšky" hádzanárky FHT Košice podporujú aktivitu Ligy proti rakovine,

a vyhlasujú, že aj oni sú #SomNarcis :)

Takže v piatok si nezabudnite kúpiť narcis ! My si ho určite kúpime !