2.miesto z Ukrajiny...

Na IV.ročníku Medzinárodného turnaja o pohár Józefa Zupkó vybojovali vo štvrtok naše mladšie dorastenky 

strieborné medaily za 2.miesto ! Gratulujeme !

FHT Košice - HC Baia Mare (ROM)   20 : 9 ( 7 : 3 ), 

FHT Košice - Shdushor Karpaty Užhorod (UKR)  16 : 17 (6 : 8 ), 

FHT Košice - SC Berehovo (UKR)   12 : 6 ( 4 : 1 ), 

FHT Košice : Horňáková Emma - Kundrátová Saša 2, Mišková Eliška 2, Domaničová Veronika 3, Vargovičová Katka 4, 

Fotulová Lujza 12, Boldižárová Katka, Vargová Sofia 1, Čatlošová Sára 3, Sýkorová Daniela, Sýkorová Simona.