Začala Letná príprava...

Vo štvrtok 1.augusta sme podobne ako ďalšie kluby dorasteneckej ligy začali LETNÚ PRÍPRAVU !

Prvý tréning sa uskutočnil večer od 18,00 hod. tradične v Mestskom parku.

V príprave pokračujeme počas celého augusta, v 6 tréningových jednotkách týždenne.

V závere mesiaca nás čakajú 2-3 turnaje.