Ďalší postupujúci na majstrovstvá kraja ZŠ...

Z dnešného turnaja okresu Košice-okolie postupuje víťaz ZŠ Valaliky, aj s našimi dievčatami,

Sofia Takáčová, Veronika Domaničová a Klaudia Takáčová !