Darujte 2% zo svojej dane...

Rok 2019 bol pre nás úspešný a chceme aj naďalej pokračovať v športových aktivitách 

s našimi hádzanárkami aj v roku 2020.

Chceme poprosiť našich rodičov, priateľov a priaznivcov o Vaše 2% z dane. 

Pomôžte nám aj naďalej plniť športové sny našim deťom :)

Ďakujeme Vám hádzanárky FHT Košice