Dorastenky v Dunajskej Strede...

DAC Dunajská Streda - FHT Košice   , 1.lida starších dorasteniek,

Góly Košice : 

DAC Dunajská Streda - FHT Košice   , 1.liga mladších dorasteniek,

Góly Košice :