EN.DRU a prezentácia FHT Košice v Prahe...

www.youtube.com/watch?v=7HojrWIlueM&authuser=0

Toto je naša prezentácia na turnaji Prague Handball Cup 2016 !

Lajkujte to všetci !