EN.DRU a prezentácia FHT Košice v Prahe...

29.03.2016 13:54

www.youtube.com/watch?v=7HojrWIlueM&authuser=0

Toto je naša prezentácia na turnaji Prague Handball Cup 2016 !

Lajkujte to všetci !