Jarná časť hádzanárskych súťaží sa začala....

Dorastenky mali pred sebou zápas s Martinom v Čadci. Žiaľ človek mieni, život mení...

Staršie dorky ostali k dispozícii dve...a to sa takto nedá hrať, takže sme prvýkrát požadali 

o odloženie zápasov. Pre zmenu žiačky by aj hrali, ale nemali proti komu, keďže oslovené tímy 

zápasili s karanténami. Buhužiaľ to vyzerá tak, že sa súťaže hlavne z časových a priestorových 

dôvodov nebudú dať dohrať. Tak aspoň hrajme to čo sa bude dať.