Krajské zväzy odmenili žiačky...

Keďže sezóna 2019/ 2020 bola anulovaná, a zároveň neboli vyhlásení celkový víťazi krajských súťaží, 

rozhodli sa Krajské zväzy hádzanej Košického a Prešovského kraja odmeniť všetkých žiakov a žiačky, 

v regionálnych súťažiach diplomom a medailou ! Gratulujeme dievčatá !!!