Medaily z Krajského finále...

Vo finálovej osmičke na Krajských majstrovstvách Základných škôl sme mali zastúpenie v 3 tímoch.

Najlepšie umiestnenie za víťaznými Michalovcami vybojovali 2. žiačky ZŠ Valaliky ( Sofia Takáčová, 

Veronika Domaničová a Klaudia Takáčová), pred 3. ZŠ L.Novomeského Košice (Lujza Fotulová, Eliška 

Mišková a Emma Horňáková). 5.skončili žiačky ZŠ Považská Košice (Sára Štefanovová, Sofia Vargová,

Katka Vargovičová a Vanesa Punčáková).