Nesklamali sme ...

Na semifinálový turnaj sme išli s rešpektom k súperom, ale s chuťou sa pobiť o výsledok.

Môžeme zhodnotiť, že určite sme nesklamali. Boli chvíle lepšie , ale aj slabšie, ale získali sme 

ďalšie skúsenosti.

FHT Košice - SMF Žilina   10 : 30 (7:18)

FHT : Tamara Lovašiová, Nela Géczyová - Maxiánová Laura 5/2, Pénzešová Petra 2, Vargová Lea 1,

Kučmášová Kika 1, Dubovská Lea 1,...

7m hody : 2/2 - 4/1, 

FHT Košice - MHK Bytča   11 : 26 (8:15), 

FHT : Tamara Lovašiová, Nela Géczyová - Lisiková Betka 3, Pénzešová Petra 3, Maxiánová Laura 2/2, 

Kučmášová Kika 2, Ondrejová Nina 1, Balogová Ema, Patriková Nina, Vargová Lea, Kovalčíková Lea,

Obšitníková Viki, Klíma Sophie, Stroková Saša, Dubovská Lea.

7m hody : 6/2 - 7/5,   Vylúčené 3-2.

FHT Košice - ŠA Trenčín   11 : 22 (5:14),

FHT : Tamara, Nela - Kučmášová Kika 5, Pénzešová Petra 2, Vargová Lea 1, Ondrejová NIna 1, 

Dubovská Lea 1,...

7m hody 2/0 - 3/2,