Nestrácajme motiváciu...

Rok 2020 je nielen po zdravotnej stránke, ale vo všetkých oblastiach života výrazne ovplyvnený pandemickým výrusom 

COVID 19. Už začiatok kalendárneho roka sa niesol v príchode niečoho nového, s čím sa naše generácie zatiaľ nestretli.

A pribúdajúca jar nám priniesla výrazné obmedzenia nášho života, voľného pohybu, rôznych zákazov pri organizácii 

hromadných podujatí, a najmä prepadu ekonomiky. Zároveň sme prišli o ukončenie nielen hádzanárskych súťaží, 

aj k prerušenie tréningového procesu. Postupne sa veci vracali k "normálnemu" životu, až kým v závere augusta 

začala opäť vrcholiť so začínajúcim školským rokom pandemická kríza. Ale život musí ísť ďalej, musíme sa vzdelávať, 

ekonomika musí fičať, jednoducho musíme sa s tým naučiť žiť.

Platí to aj pre našu hádzanú, súťaže sa tento víkend začínajú rozbiehať. Nebude to to na čo sme boli zvyknutí, trénerské 

prípravy sa budú operatívne prispôsobovať situácii, určite bude viac preventívnych opatrení, ale situácia bude priať pripraveným.

Takže chráňme sa navzájom, buďme k sebe solidárny, eliminujme účasť na hromadných akciách, ktoré nie sú pre nás nevyhnutné.

A hlavne nestrácajme motiváciu !