Okresné kolá v hádzanej škôl...

Po minulotýždňovom košickom turnaji študentiek stredných škôl, kde sa v tímoch víťazov - Gymnázium Park mládeže,

a druhého tímu Gymnázium L.Novomeského predstavilo viac našich dievčat, sme dnes zaknihovali úspech v tímoch

základných škôl, okresu Košice II. Vo víťaznom tíme ZŠ Považská 12 ( Sára Štefanovová, Katka Vargovičová, Vanessa

Punčáková, Diana Kašková,...) a v tíme bronzových zo ZŠ Drábova 3 (Kamila Kelbelová, Daniela Sýkorová, Simona Sýkorová).

Gratulujeme !