OTP na domácich zápasoch našich tímov...

V zmysle COVID automatu, a zaradenia nášho mesta do červenej zóny, bude na domáce zápasy našich tímov umožnený vstup

 len s potvrdením o očkovaní, alebo so 48 hodinovým negatívnym testom, alebo s potvrdením o prekonaní COVIDu do 180 dní.

Ďakujeme za pochopenie.