Po 5 rokoch sme sa vrátili do Prahy na PHC...

V tomto ročníku sme sa predstavili v kategórii WC - staršie žiačky, a WA - staršie dorastenky.

Hlavne pre najstaršie dievčatá to bolo de javú s turnajom, pretože už budú v kategórii žien.

Naša účasť nebola najhoršia, s lepšími aj horšími výsledkami. Naše učinkovanie sme ukončili 

v osemfinále. Ale tiež si dievčatá užili Prahu :)