Pokračovanie sezóny ...

Jednu z možností, ako by mohla pokračovať sezóna v nižších hádzanárskych súťažiach schválel VV SZH...

Úpravu rozpisov súťaží 1. a 2. ligy mužov a žien a dorasteneckých súťaží: v VV SZH schválil úpravu súťaží všetkých týchto súťaží (ak vôbec bude povolené znova organizovať tieto súťaže) na jednokolovo, t.j. každý s každým odohrá iba jeden zápas. v V prípade povolenia, by sa súťaže reštartovali najbližšie možným plánovaným kolom v jarnej časti a dohrali by sa ostávajúce kolá. Ak sa v niektorom kole stretnú spolu dve družstvá, ktoré svoj zápas už stihli odohrať na jeseň, tak v jarnej časti tento zápas už hrať nebudú a v danom kole budú mať voľno. Cieľom je dať možnosť družstvám hrať, ak to samozrejme bude povolené a súťaže riadne dohrať s vyhlásením výsledkov.

...pridávame, že samozrejme ak sa všetko dostane do normálu :)