Pokračovanie žiackych súťaží v regiónoch...

Koncom tohto týždňa prebehli prvé konzultácie žiackych tímov o pokračovaní súťaží na Východe.

Záujem o dokončenie súťaží v akejkoľvek forme u tímov je, teraz záleží len na tom, kedy sa uvoľnia, 

pandemické opatrenia na Slovensku. Potom by sa podľa priestoru v jarnej časti pripravila súťaž.