Proti Vranovu víťazne mladšie aj staršie žiačky...