Regionálne kolo súťaže stredných škôl...

V druhom januárovom týždni sa v Košiciach uskutočnilo Regionálne kolo 

stredných škôl v hádzanej dievčat. Turnaja sa zúčastnilo 9 škôl, 

a do Krajského kola v Michalovciach postupujú 4 školy.

Gymnázium L.Novomeského, Gymnázium Park mládeže, Gymnázium Poštová,

Gymnázium Tom.Akvinského.

Potešujúce bolo, že turnaja sa zúčastnilo 25 našich aktívnych hráčok, a ďalšie, 

ktoré u nás pôsobili ! To je skvelá reklama pre hádzanú.