Stupava Cup 2019...

04.09.2019 22:33

Poslednou hernou previerkou pred súťažou bola účasť našich mladších dorasteniek 

na medzinárodnom turnaji Stupava Cup 2019 v Stupave. 2.ročník priniesol vyše 60 tímov,

z Česka, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Slovenska.

V našej kategórii sa predstavilo 16 tímov.

Naše výsledky :

FHT Košice - DAC Dunajská Streda

FHT Košice - HC Zlín

FHT Košice - Handball Zlatná n.Ostrove