Turnaje mladších žiačok...

V príprave na SOHU12 v Žiline sme odohrali 2 prípravné turnaje mladších žiačok, 

4.6. v Trebišove a 19.6. vo Vranove.

Keďže po krajskej súťaži bola dlhšia prestávka bez zápasov, tieto turnaje boli výbornou previerkou.