V pondelok začíname...

Po mesiaci oddychu začíname v pondelok 1.augusta LETNÚ PRÍPRAVU. Absolvujeme ju v domácich podmienkach, v odskúšaných 

areáloch a priestoroch. Každý deň majú naplánované hráčky kategórií mladšie a staršie žiačky, mladšie a staršie dorastenky, ženy,

tréningovú jednotku. Takto v polovici prípravy absolvujú dorastenky a ženy svoj prvý turnaj, a potom pokračujú ďalej v príprave.

Žiačky čaká turnaj po letnej príprave, a v podstate týždeň pred prvým kolom v septembri.