V príprave pokračujeme v hale..

Minulý týždeň to umožnili aktuálne pravidlá, takže sme začali v hale plných počtoch s jednotlivými tímami.

V pondelok kondička a gym, v stredu a vo štvrtok herná príprava.

A už najbližšiu sobotu by sme mali začať v Prešove hrať formou miniturnajov s Michalovcami a s Prešovom, 

zápasy dorasteniek, mladších a starších. Podobne sú 2 takéto trojičky aj na západe Slovenska.

Najbližšie 2 týždne sa takéto turnaje presunú do Košíc aj do Michaloviec.

Tešíme sa !