V Trenčíne náročný boj dorasteniek...

HK AS Trenčín - FHT Košice